Oddlužení OSVČ - poslední příležitost, jak začít znovu

pomoc při oddlužení OSVČ

Od roku 2014 je dle zákona možné řešit úpadek - osobní bankrot a s tím spojenou neschopnost splácet dluhy podnikatelů. Oddlužení OSVČ je možnost, jak se vymanit z neřešitelné dluhové pasti. Oddlužení podnikatele je krokem vpřed v boji s neřešitelnou situací, do které se může dostat každý, nejčastěji vinou zhoršené platební morálky. Oddlužení OSVČ oproti oddlužení fyzické osoby nebo oddlužení manželů je rozdílné, neb s povolením oddlužení podnikatele musí souhlasit všichni jeho věřitelé. Pokud tento souhlas dlužník nezíská, soud povolení oddlužení zamítne. Naše služby řeší také tento proces, když za Vás s Vašimi věřiteli vyjednáme tyto požadované souhlasy.

 

Požaduji oddlužení OSVČ nebo volejte na 602 580 810 nebo 602 544 833

Jste OSVČ (podnikatel) a máte dluhy z pdonikání, které nestačíte splácet? Hromadí se Vám neuhrazené faktury a telefonáty věřitelů? Nabízíme Vám řešení této situace oddlužením OSVČ. Vyřešíme Vaše dluhy za Vás. Spojíme se s Vašími věřiteli a sjednáme podmínky Vašeho oddlužení tak, aby jste mohli nadále podnikat.

Oddlužení OSVČ je právo podnikatele vyřešit všechny dluhy bez toho, aby zůstal zadlužený po zbytek svého života. Oddlužení OSVČ je nová příležitost, kterou mohly donedávna využít jen fyzické osoby. Jako odborníci na osobní bankrot a insolvenci Vám nabízíme pomoc, která povede k povolení oddluežní OSVČ. 

Podstata oddlužení OSVČ

Oddlužení OSVČ je zaměřeno na konečné vyřešení dluhů a uspokojení minimálně 30% pohledávek všech věřitelů. Díky oddlužení Vám pomůžeme zcela zásadně změnit Váš dosavadní život ve stresu při řešení dluhů. Vašim věřitelům zdůvodníme a vysvětlíme výhody Vašeho oddlužení. Pokud se s Vašim věřitelem nedohodneme na oddlužení, umíme tuto překážku překonat a zákonným postupem v konečné fázilze oddlužení OSVČ bez souhlasu věřitele dotáhnout do konce.

Oddlužením OSVČ získáte mimo ekonomických přímnosů vyrovnaný život, když jako dlužník budete mít možnost začít zcela znovu.  

Každý podnikatel má tedy stejně jako fyzická osoba možnost vyřešit svou nezvládatelnou ekonomickou situaci oddlužením. Přesto oddlužení OSVČ nepodléhá zcela stejným podmínkám, jak je tomu u fyzických osob - viz obecné podmínky oddlužení OSVČ. Naše orientace v problematice oddlužení OSVČ Vám pomůže vše zvládnout a vyřešit dosud nezvládatelnou situaci.

Podmínky oddlužení OSVČ

S účinností od 1. ledna 2014 vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, která řeší možnost oddlužení osob samostatně výdělečně činných (oddlužení OSVČ). Klíčový význam novely k oddlužení OSVČ je v tom, že závazek (dluh) z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením za podmínky, že s tím souhlasí věřitel, nebo jde o pohledávku, která nebyla uspokojena ani po ukončení insolvenčního řízení (zrušení konkurzu na majetek dlužníka), popřípadě se jedná o pohledávku zajištěného věřitele.

Novela zákona k oddlužení OSVČ

Přesné znění novely § 389 Insolvenčního zákona, které řeší oddlužení OSVČ:

(1) Dlužník , může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o

      a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo

      b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.

(2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže

      a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo

      b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo

      c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.

(3) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat.“.

TOPlist

V případě Vašeho zájmu o pomoc s oddlužením OSVČ nám napište nebo vzneste dotaz