Oddlužení manželů je společné řešení pro život bez dluhů.

Máme zájem o oddlužení manželů nebo volejte na tel. 602 580 810 nebo 602 544 833

Má Vaše rodina problémy s dluhy? Potřebujete poradit, jak situaci řešit? Kontaktujte nás. Jsme specialisté na společné oddlužení manželů a komlexní právní služby. Veškeré první konzultace ohledně způsobu a možnostech oddlužení manželů poskytujeme ZDARMA.  

Oddlužení manželůA co je vůbc oddlužení manželů? Oddlužení manželů přináší možnost řešit dluhy celé rodiny. Jako takové má společné oddlužení manželů podstatnou výhodu jak po stránce finanční, tak po stránce ochranné před vymáháním dluhů od každého z manželů zvlášť. Díky oddlužení manželů nehrozí, že se něketrý z věřitelů může domáhat zaplacení dluhu po některém z manželů bez ohledu na to, kdo dluhy způsobil po dobu trvání manželství. Oddlužení manželů tedy řeší všechny dluhy společně a nerozdílně. Společné oddlužení manželů stabilizuje ekonomickou situaci celé rodiny a směřuje k vytvoření, respektive obnovení funkce spokojené existence celé rodiny. Nezanedbatelná výhoda společného oddlužení manželů je také v tom, že se platí pouze jedna zákonná odměna insolvenčnímu správci. Díky tomu ušetříte na oddlužení manželů 65.340,-Kč oproti oddlužení každého zvlášť, tj. oddlužení fyzické osoby

Jsme manželé a chceme podat návrh na osobní bakrot a povolení oddlužení

oddlužení manželůV případě osobního bankrotu manželů již není k povolení oddlužení souhlas jednoho z manželů. Nadále však platí, že pokud nemáte uzavřenu předmanželskou smlouvu nebo dohodu o vypořádání společného jmění manželů, jsou Vaše dluhy společné a tímto je výhodné je řešit právě oddlužením manželů.

Příjem manželky nebo manžela zůstvává příjmem rodiny a je nedoknutelný, tj. nezahrnuje se do příjmu k povolení oddlužení jednoho z manželů a insolvenční správce tento příjem nesmí omezit. Na druhou stranu však hrozí, že v případě oddlužení jednoho z manželů může věřitel požadovat plnou výši svých pohledávek po tom z manželů, který o oddlužení nepožádal. 

 

Sepsání návrhu na povolení oddlužení manželů vyžaduje odlišná pravidla oproti návrhu na povolení oddlužení fyzické osoby nebo oddlužení OSVČ. Z tohoto důvodu a zkušeností z praxe Vám doporučujeme svěřit zpracování a sepsání návrhu na povolení oddlužení manželů naší společnosti, která se touto problematikou zabývá již od roku 1998. Oddlužení manželů provádíme odborně, spolehlivě a za výhodných podmínek.

TOPlist

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU