Pomůžeme Vám čestně splatit Vaše dluhy díky oddlužení

O nás

Osobní bankrot a oddlužení fyzické osoby, finanční poradenství a pomoc s dluhy zajišťujeme od 1. ledna 2008, tedy ode dne, kdy nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a nahradil tak dosavadní zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Od 1. ledna 2008 se tedy na nově zahájená řízení o úpadku aplikuje insolvenční zákon. Úpadková řízení zahájená před tímto datem platí nadále zákon o konkursu a vyrovnání.

Specializujeme se na finanční poradenství a pomoc občanům České republiky při zpracování a podávání žádostí na osobní bankrot a povolení oddlužení. Díky odborných znalostem a orientaci v právní problematice insolvečního zákona jsou naše služby vysoce profesionální a zejména spolehlivé.

Naše služba Osobní bankrot a oddlužení je určena všem občanům v České republice, kteří se dostali do složité životní situace a přestali zvládat své dluhy. Cílem je nejen pomoc v oblasti oddlužení fyzických osob, ale také poradenství věem, kteří o osobním bankrotu neuvažují. 

Dokonale umíme zpracovat a vyhodnotit všechny dluhy a posoudit, zda jsou platné a zákonné. V praxi není vyjímkou, že dluhy jsou mnohdy tvořeny ze sankcí a úroků, které odporují dobrým mravům.

Díky tomu se může základ dluhu pro povolení oddlužení výrazně snížit. Přesně víme, kde jsou slabá místa a jakým způsobem se aktivně a úspěšně bránit v případě předlužení a neschopnosti dlouhodobě splácet závazky a dluhy formou oddlužení.

KONTAKT PRO KONZULTACI ZDARMA

živnostenské oprávnění pro poskytování fiannčních služeb

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU