INSOLVENCE

Co je Insolvence?

Insolvence v překladu znamená neschopnost splácet své závazky. Insolvence může postihnout jak fyzické, tak právnické osoby.

V případě fyzických osob - občanů, dochází k insolvenci nejčastěji z důvodu neočekávaného poklesu příjmů z důvodu dlouhodobé nemoci, když nemocenské dávky nepostačují na pokrytí pravidelných měsíčních nákladů. Další příčinou je ukončení pracovního poměru z titulu zrušení pracovního místa nebo podání výpovědi zaměstnavatelem. Nezřítka za insolvencí fyzické osoby stojí také krach zaměstnavatele. 

Za insolvencí podnikatelů (OSVČ) stojí nejčastěji druhotná platební neschopnost. Častým jevem jsou nezaplacené faktury ze strany odběratelů, a to přes skutečnot, že fakturovaná dodávka (nejčastěji práce) je ze strany dlužníka spekulativně rozporována. Bohužel, mnohdy podnikatelé pracují pro objednatele na základě ústních dohod a tímto následné prokázání důvodu fakturace bývá velmi složité. V tomto ohledu dlužníci nejčastěji odmítají faktury zaplatit s argumentem, že fakturace neodpovídá dohodě, zejména cenové a v poskytnutém množství. Není vyjímkou, kdy dlužník odmítá fakturu proplatit s tím, že si ničeho neobjednal. Mnozí podnikatelé boj s uplatněním svých pohledávek vzdávají, přesto, že mohou využít bezplatné vymáhání pohledávek od naší společnosti a dostávají se do insolvence.

Insolvence právnických osob je daleko hlubší a složitější problematika. Příčin je řada a nemá s ohledem na naší činnost v oblasti oddlužení, které se insolvence právníckých osob netýká, více rozepisovat. 

Alternativy řešení insolvence v praxi 

Možnost řešení Insolvence vychází z reálného předpokladu budoucích příjmů a možností prodeje majetku, z jehož výtěžku dojde k uspokojení pohledávek věřitelů. Podle těchto kritérií můžeme vyhodnotit, zda je insolvence přechodná nebo může být dlouhodobá, popřípadě definitivní s ohledem na totální bankrot (krach).

V případě přechodné insolvence fyzické osoby nebo podnikatele lze tuto situaci řešit dohodu s věřiteli a uzavřít s nimi reálný splátkový kalendář. Tomuto způsobu řešení insolvence musí předcházet reálný očekávaný příjem, ze ketrého tyto závazky bude možné splatit. Jednou z nejvýhodnějších východisek je konsolidace dluhů.

Mnohem častěji se vašak setkáváme s případy, že konsolidace dluhů a každá další půjčka na splácení dluhů předešlých chvíli insolvence jen oddálí, ale nevyřeší.

V takovém případě je východiskem z insolvence oddlužení. Oddlužení je dnes možné řešit jak u fyzické osoy, tak podnikatele (OSVČ). 

O oddlužení a jeho způsobu rozhoduje příslušný soud, a to na základě návrhu na povolení oddlužení

Postup k povolení oddlužení vyžaduje jednak znalost insolvenčního zákona, ale také dobrou orientaci v problematice finanční strategie. 

Aby bylo Vaše oddlužení povoleno a maximálně výhodné, vyplatí se Vám využít našich odborných služeb v oblasti insolvence a oddlužení