Osobní bankrot a exekuce nemovitostí

Jak zastavit exekuce nemovitosti?

exekuce nemovitostiExekuce nemovitosti a příkaz k jejímu prodeji je závažné narušení existenčního zázemí, obzvlášť, pokud se jedná o nemovitost, ve ketré bydlíme. Realizace exekuce silně zasáhne do psychiky celé rodiny, protože se ocitá na pokraji rizika vyloučení ze společnosti. 

S ohledem na tuto velmi nepříjemnou skutečnost je dobré vědět, jak exekuci nemovitosti zastavit a tímto řešit Vaše dluhy racionálonějším způsobem. Návštěvy exekutorského vykonavatele jsou při výkonu práva exeuce (mobiliární exekuce) často velmi nepříjemné a zdrcující. 

Vyhlášení exekuce vždy předchází rozhodnutí o nařízení exekuce z titulu vydání platebního rozkazu nebo rozdhočího nálezu ve prospěch oprávněného. Oprávěným z exekuce je Váš věřitel, který ze svého pohledu činí maximum pro dosažení vymožení jeho pohledávky. V prních krocích exekutor obstaví Vaše účty a spoření. Pokud výše zůstatku na účtech nepokryje pohledávky oprávněného, přistupuje exekutor k exekuci majetku dlužníka. 

Pokud je exekuční příkaz vydán na nemovitost, může dojít k jejímu mnohdy nevýhodnému prodeji. Při exekuci nemovitosti a u následné dražby je sice povinnost exekutora nechat provést tržní odhad nemovitosti pro stanovení vyvolávací ceny, která je dle zákona v první dražbě ve výši 2/3 z ceny stanovené v posudku. Pokud by první kolo dražby bylo neúspěšné, může exekutor zahájit opakovaou dražbu a vyvolávací cenu snížít až na 1/2 tržní ceny nemovitosti.  Navíc náklady spojené s nedobrovolnou dražbou Vaší nemovitosti neseta Vy a tyto se pohybují ve výši do 10-ti% z částky dosažené vydražením. Ve skutečnosti tak může dojít pro Vás k naprosto nevýhodnému prodeji nemovitosti. Nízký výtěžek z dražby navíc nemusí stačit ani na splacení všech Vašich dluhů a nastane situace, kdy nevlastníte žádnou nemovitost a nadále zůstáváte dlužníkem. 

Zastavit exekuci nemovitosti můžete buď zaplacením dluhu pomocí přátel nebo rodiny. Pokud tato možnost není reálná, lze prodej nemovitosti v dražbě zastavit podáním návrhu na osobní bankrot. Dnem podání návrhu nesmí nikdo, a to ani exekutor, nakládat s Vaším majetkem, který se tímto stává součástí majetkvé podstaty, kterou začne spravovat Váš insolvenční správce.

Problematiku řešení nemovitosti v úpadku pak popisujeme v sekci osobní bankrot a nemovitosti.  

KONTAKT PRO KONZULTACI ZDARMA

 
ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU